วิธีการสั่งจอง
                  package01
package02

 

         
     
        hit

package03
 

 

เป็นการนำกาบของต้นพลับพลึง มาฉีดพ่นสีเพื่อให้ได้สีตามต้องการ แล้วจึงนำมาเย็บแบบต่อไป พานชนิดนี้สามารถเก็บรักษาได้ง่าย แต่พานกลีบพลับพลึงจะมีสีสันฉูดฉาด จะไม่เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบ ความวิจิตรสวยงาม เนื่องจากกาบจะมีขนาดใหญ่ จึงทำให้รายละเอียดความสวยงาม ค่อนข้างน้อย

package04

 

ชุด 15 พาน ราคา 11,000 บาท
1. พานขันหมากเอก
2. พานสินสอด
3. พานแหวนหมั้น
4. พานธูปเทียนแพ
5. พานเชิญขันหมาก(ฝ่ายเจ้าสาว)
6-7. พานขนมมงคล 9อย่าง(2 พาน)
8-9. พานขนมเปี๊ย (2 พาน)
10-11. พานขนมจันอับ (2 พาน)
12-13. พานผลไม้
   (ส้มโอ มะพร้าว กล้วย 2พาน)
14-15. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย
      (อย่างละ 2 ต้น)

 

ชุด 9 พาน ราคา 8,500 บาท
1. พานขันหมากเอก
2. พานสินสอด
3. พานแหวนหมั้น
4. พานธูปเทียนแพ
5. พานเชิญขันหมาก
   
(ฝ่ายเจ้าสาว)
6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง
    (2 พาน)
8-9. ต้นกล้วย - ต้นอ้อย
    (อย่างละ 2 ต้น)

 

ชุด 5 พาน ราคา 6,000 บาท
1. พานขันหมากเอก
2. พานสินสอด
3. พานแหวนหมั้น
4. พานธูปเทียนแพ
5. พานเชิญขันหมาก
    (ฝ่ายเจ้าสาว)

package05
หมายเหตุ : สามารถเลือกโทนสีได้ ( ขาว เขียว ชมพู แดง ฟ้า เหลือง )

khanhmak100
พานขันหมากเอก

khanhmak126
พานสินสอด

khanhmak102
พานแหวนหมั้น
khanhmak103
พานธูปเทียนแพ
khanhmak104
พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)
khanhmak105
พานขนมมงคล 9 อย่าง
khanhmak108
พานผลไม้(ส้มโอ-มะพร้าว-กล้วย)
khanhmak106
พานขนมเปี๊ยะ
khanhmak107
พานขนมจันอับ
khanhmak109
ต้นกล้วย - ต้นอ้อย
khanhmak110
ชุดพานขันหมาก
พิธีรีตอง
back5

 

โดยการนำกลีบกล้วยไม้ มาถักถ้อย ร้อยกรองมาลัย ซึ่งงานจะมีลักษณะ ที่ปราณีต สวยงาม เนื่องจากกลีบดอกมีขนาดเล็กกว่ากลีบพลับพลึง เก็บรักษาได้นาน กลีบกล้วยไม้จะมีราแพงกว่ากลีบชนิดอื่น แต่ก็แลกมาซึ่ง ความสวยงาม และปราณีตกว่า... ส่วนมากเจ้าบ่าว จะนิยมพานแบบกลีบกล้วยไม้ เนื่องจากพานขันหมาก ถือเป็นหน้าตาของฝ่ายเจ้าบ่าว จึงนิยมสั่งแบบที่สวยงามกว่า

package06

 

ชุด 15 พาน ราคา 14,500 บาท
1. พานขันหมากเอก
2. พานสินสอด
3. พานแหวนหมั้น
4. พานธูปเทียนแพ
5. พานเชิญขันหมาก(ฝ่ายเจ้าสาว)
6-7. พานขนมมงคล 9อย่าง(2พาน)
8-9. พานขนมเปี๊ย (2 พาน)
10-11. พานขนมจันอับ (2 พาน)
12-13. พานผลไม้
    (ส้มโอ มะพร้าว กล้วย2 พาน)
14-15. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย
    (อย่างละ 2 ต้น)

 

ชุด 9 พาน ราคา 11,500 บาท
1. พานขันหมากเอก
2. พานสินสอด
3. พานแหวนหมั้น
4. พานธูปเทียนแพ
5. พานเชิญขันหมาก
    (ฝ่ายเจ้าสาว)
6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง
    (2 พาน)
8-9. ต้นกล้วย - ต้นอ้อย
    (อย่างละ 2 ต้น)

 

ชุด 5 พาน ราคา 8,500 บาท
1. พานขันหมากเอก
2. พานสินสอด
3. พานแหวนหมั้น
4. พานธูปเทียนแพ
5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

 

 

 

 

 

 

 


hit

package07
หมายเหตุ : สามารถเลือกโทนสีได้ ( ขาว เขียว ชมพู แดง ฟ้า เหลือง )

khanhmak244
พานขันหมากเอก

khanhmak246
พานสินสอด

khanhmak225
พานแหวนหมั้น
khanhmak245
พานธูปเทียนแพ
khanhmak247
พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)
khanhmak205
พานขนมมงคล 9 อย่าง
khanhmak208
พานผลไม้(ส้มโอ-มะพร้าว-กล้วย)
khanhmak206
พานขนมเปี๊ยะ
khanhmak207
พานขนมจันอับ
khanhmak209
ต้นกล้วย - ต้นอ้อย
khanhmak210
ชุดพานขันหมาก
พิธีรีตอง
back5

 

เป็นพานที่จัดเครื่องขันหมากอย่างสวยงาม ใส่ใจในรายละเอียดการจัดแต่ง ซึ่งร้อยกรอง และเย็บแบบจากกลีบกล้วยไม้ แต่จะมีความปราณีตละเอียดอ่อน และพิถีพิถันมากกว่าแบบอื่นๆ ต้องใช้ความใส่ใจในรายละเอียดของพาน มีการร้อยตาข่าย กรวยจีบคล้องมาลัย เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบความวิจิตรสวยงาม เพื่อใช้เป็นหน้าเป็นตา แก่เจ้าบ่าว คุณพ่อ คุณแม่ และญาติๆ ได้อย่างภูมิใจ

package08

 

ชุด 15 พาน ราคา 24,500 บาท
1. พานขันหมากเอก
2. พานสินสอด
3. พานแหวนหมั้น
4. พานธูปเทียนแพ
5. พานเชิญขันหมาก(ฝ่ายเจ้าสาว)
6-7. พานขนมมงคล 9อย่าง(2พาน)
8-9. พานขนมเปี๊ย (2 พาน)
10-11. พานขนมจันอับ (2 พาน)
12-13. พานผลไม้
    (ส้มโอ มะพร้าว กล้วย2 พาน)
14-15. พานต้นกล้วย-ต้นอ้อย
    (อย่างละ 2 ต้น)
(2 พาน)

 

ชุด 9 พาน ราคา 18,500 บาท
1. พานขันหมากเอก
2. พานสินสอด
3. พานแหวนหมั้น
4. พานธูปเทียนแพ
5. พานเชิญขันหมาก
    (ฝ่ายเจ้าสาว)
6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง
    (2 พาน)
8-9. พานต้นกล้วย - ต้นอ้อย
    (อย่างละ 2 ต้น)
(2 พาน)

 

ชุด 5 พาน ราคา 11,500 บาท
1. พานขันหมากเอก
2. พานสินสอด
3. พานแหวนหมั้น
4. พานธูปเทียนแพ
5. พานเชิญขันหมาก
    (ฝ่ายเจ้าสาว
)

package09
หมายเหตุ : สามารถเลือกโทนสีได้ ( ขาว เขียว ชมพู แดง ฟ้า เหลือง )

khanhmak369
พานขันหมากเอก

khanhmak370
พานสินสอด

khanhmak371
พานแหวนหมั้น
khanhmak372
พานธูปเทียนแพ
khanhmak373
พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)
khanhmak374
พานขนมมงคล 9 อย่าง
khanhmak375
พานต้นกล้วย-ต้นอ้อย
khanhmak376
พานขันหมากชุดชาววัง
khanhmak377พานขันหมากชุดชาววัง
khanhmak378
พานขันหมากชุดชาววัง
khanhmak379
พานขันหมากชุดชาววัง
พิธีรีตอง
back3พานขันหมากสไตล์โมเดิร์น สำหรับคู่บ่าวสาวยุค 4.0 การจัดพานด้วยการบรรจงปักดอกไม้ประดับสวยงาม ทำให้แลดูหรูหรา เพื่อเอาใจคู่บ่าวสาวที่ชอบความทันสมัยค่ะ
package15ชุด 19 พาน
ราคา 21,500 บาท
1. พานขันหมากเอก
2. พานสินสอด
3. พานแหวนหมั้น
4. พานธูปเทียนแพ
5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)
6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง(2 พาน)
8-9. พานขนมเปี๊ย (2 พาน)
10-11. พานขนมจันอับ (2 พาน)
12-13. พานส้มโอ (2 พาน)
14-15.พานมะพร้าว (2 พาน)
16-17.พานกล้วย (2 พาน)

18-19.ต้นกล้วย-อ้อย(อย่างละ 2 ต้น)
ชุด 9 พาน
ราคา 15,500 บาท
1. พานขันหมากเอก
2. พานสินสอด
3. พานแหวนหมั้น
4. พานธูปเทียนแพ
5.พานเชิญขันหมาก
    (ฝ่ายเจ้าสาว)
6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง
    (2 พาน)
8-9. ต้นกล้วย - ต้นอ้อย
    (อย่างละ 2 ต้น)ชุด 5 พาน
ราคา 9,500 บาท
1. พานขันหมากเอก
2. พานสินสอด
3. พานแหวนหมั้น
4. พานธูปเทียนแพ
5. พานเชิญขันหมาก
    (ฝ่ายเจ้าสาว
)
package14
หมายเหตุ : สามารถเลือกโทนสีได้ค่ะ
khanhmak600
พานขันหมากเอก
khanhmak601
พานสินสอด
khanhmak602
พานแหวนหมั้น
khanhmak603
พานธูปเทียนแพ
khanhmak604
พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)
khanhmak605
พานขนมมงคล 9 อย่าง
khanhmak606
พานขันหมาก ชุดModern
khanhmak607
พานขันหมากชุดชาววัง
khanhmak608
พานขันหมากชุดชาววัง
khanhmak609
พานขันหมากชุดชาววัง
khanhmak610
พานขันหมากชุดชาววัง
piteereetong05
back

 

เป็นแพ็คเกจที่ ทางร้านได้จัดเตรียม พานขันหมากและสิ่งของหลักๆ ที่ฝ่ายเจ้าบ่าว
และเจ้าสาวต้องเตรียม

package10

 

ฝ่ายเจ้าสาว ราคา 7,000 บาท
1. ตะเกียง
2. พัด
3.ชุดเอี้ยมแดง (เอี้ยมแดง+เมล็ด
   ธัญพืช+ลำใยแห้ง+ สำลีพันคู่+
   
เชือกแดง+แป้งฟู+เหรียญมังกร+ปิ่นปักผม)
4. เซพแดง
5. พานส้มเช้ง 1 พาน(พานละ24ลูก)
    พร้อมติดอักษรซังฮี้ทุกลูก
6. ต้นซุงเฉ้า ห่อน้ำตาลทรายแดง 1คู่
7. กล้วยหอมเครือ 1 เครือ(ติดอักษรซังฮี้)

 

ฝ่ายเจ้าบ่าว ราคา 9,500 บาท
1. พานสินสอด
2. พานแหวนหมั้น
3. พานขนมเปี๊ย (2 พาน)
4. พานขนมจันอับ (4 พาน)
    (พานละ 4 กิโลกรัม)
5. พานส้มเช้ง (2 พาน)
    (พานละ 24 ลูก)
    พร้อมติดอักษรซังฮี้ทุกลูก

package11
package11-1
khanhmak400
พานสินสอด

khanhmak401
พานแหวนหมั้น

khanhmak402
พานขนมเปี๊ยะ 2 พาน
khanhmak403
พานขนมจันอับ 4 พาน
(พานละ 4 กิโลกรัม)
khanhmak404
พานส้มเช้ง 2 พาน(พานละ24ลูก)
ติดอักษรซังฮี้ทุกลูก
พิธีจีน
package11-2

khanhmak405
ตะเกียงkhanhmak406
พัดkhanhmak407
ชุดเอี๊ยมแดง
(เอี๊ยม-ปิ่นปักผม-ลำไยแห้ง-เมล็ดธัญพืช-เหรียญมังกร-สำลีพันคู่-เชือกแดง-แป้งฟู)

khanhmak408
เซพแดง

khanhmak409
พานส้มเช้ง 1 พาน(พานละ24ลูก)
ติดอักษรซังฮี้ทุกลูก
khanhmak410
ต้นซุงเฉ้า
(ต้นซุงเฉ้าห่อน้ำตาลทรายแดง)
khanhmak411
กล้วยหอมเครือ
(ติดอักษรซังฮี้)
พิธีรีตอง  
back2

 

- พานส่งตัว (ใช้สำหรับพิธีปูเตียงเรียงหมอน จะทำเป็นพานใบตองสด พร้อมอุปกรณ์)
- พานข้าวตอกดอกไม้ (ใช้สำหรับใส่ข้าวตอกดอกไม้ เพื่อโปรยอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาว จัดทำใส่พานใบตองดอกไม้สด)
- ผ้ารองนับสินสอด (ใช้สำหรับฝ่ายเจ้าสาว ในพิธีเรียงสินสอด)

package12

 


5. สายกั้นประตู

6. มาลัยบ่าว-สาว

7. มาลัยข้อมือ

8. ดอกไม้ติดหน้าอก

9. ช่อบูเก้

 


พานแบบอื่นๆ

1. พานส่งตัว พร้อมอุปกรณ์ ส่งตัว
    (ไก่ แมว ครกบดยา ฟักเขียว)
    ราคา 1,500 บาท
2. ชุดตะกร้าส่งตัว
    (ไก่ แมว ครกบดยา ฟักเขียว)
    ราคา 600 บาท
3. พานข้าวตอกดอกไม้
    ราคา 1,000 บาท
4. ผ้าปูเรียงสินสอด
    ราคา 300 บาท

package13
 
khanhmak500
พานส่งตัว
khanhmak501
ชุดตะกร้าส่งตัว
khanhmak502
สายกั้นประตู แบบที่ 1
khanhmak503
สายกั้นประตู แบบที่ 2
khanhmak504
สายกั้นประตู แบบที่ 3
khanhmak506
สายกั้นประตู แบบที่ 4
khanhmak505
สายกั้นประตู แบบที่ 5
khanhmak507
มาลัยติดผมเจ้าสาว
piteereetong06
 

สั่งจอง สนใจแพ็คเกจ จัดงานเช้า แบบครบวงจร คลิ๊กดูแพ็คเกจสุดคุ้ม ได้เลยค่ะ สั่งจอง

 

สั่งจอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สั่งจอง

นันทิวัน แก้วจันทร์ ( แป๊กกี้ ค่ะ )

Mobile :  089-922-9857 (เบอร์หลัก)
            :  084-088-9957

Line ID :  pack.piteereetong

             
 
Email : piteereetong@gmail.comการสั่งจอง
(
คลิ๊ก)

1. สั่งจองเป็นเงินมัดจำ 10,000 บาท เพื่อล็อกวัน (สำหรับพ็คเกจจัดงานเช้าที่บ้าน) หรือ 40 เปอร์เซ็นต์
    (สำหรับแพ็คเกจพานขันหมาก และแม่งาน)
2. ขอสงวนสิทธิ์วันจัดงานสำหรับผู้ที่วางเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. หลังจากเสร็จงาน ชำระส่วนที่เหลือเป็นเงินสดค่ะ
4. ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าขนส่งค่ะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะอยู่ที่ 1000 -2000 บาท แล้วแต่ระยะทาง

 

                                     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกช่องทางที่ Web Link

                                          (  
www.facebook.com  )  คลิ๊กเลยค่ะ

 
                                                               back to top
มาลัยข้อมือ
แม่งาน