...
...

แพ็คเกจพานขันหมาก

ทางร้านได้จัดเตรียม พานขันหมากไว้ หลากหลายรูปแบบ ให้ลูกค้าได้เลือก ให้ตรงกับความต้องการ ความพึงพอใจ และงบประมาณของแต่ละท่านดังนี้


...

แถมฟรี...

(สำหรับแพ็คเกจพานขันหมาก)

ผ้ารองสินสอด, ข้าวตอกดอกไม้ และใบเงิน ใบทอง ใบนาค สำหรับพิธีเรียงสินสอด


Package 1

พานขันหมาก

(สำหรับเช่า)

...

( Click )
ชุด 5 พาน

4,500
ชุด 9 พาน

8,000
ชุด 15 พาน

10,500

Package 2

พานขันหมาก

(แบบกลีบพลับพลึง)

( Click )ชุด 5 พาน

6,000ชุด 9 พาน

8,500ชุด 15 พาน

11,000

Package 3

พานขันหมาก

(แบบกลีบกล้วยไม้)

...

( Click )

ชุด 5 พาน

8,500

ชุด 9 พาน

11,500

ชุด 15 พาน

14,500

Package 4

พานขันหมาก

(แบบชาววัง)

( Click )ชุด 5 พาน

11,500ชุด 9 พาน

18,500ชุด 15 พาน

24,500

Package 5

พานขันหมาก

(แบบโมเดิร์น)

...

( Click )
ชุด 5 พาน

9,500
ชุด 9 พาน

15,500
ชุด 15 พาน

21,500

Package 6

พานขันหมาก

(แบบพิธีจีน)

( Click )(ฝ่ายเจ้าบ่าว)

9,500
(ฝ่ายเจ้าสาว)

7,000


Package 7

(พาน และบริการแบบอื่นๆ)

( Click )


Click

Package 8

พานขันหมาก

(ชุดพิเศษ)

...

( Click )
---
ชุด 9 พาน

21,000
---

Package 1

พานขันหมาก แบบดอกไม้ผ้าประดิษฐ์ (สำหรับเช่าพานขันหมาก) ...

สำหรับคู่บ่าวสาวที่ต้องการ ประหยัดงบประมาณ ในการจัดงาน เรามีพานขันหมาก แบบดอกไม้ผ้าประดิษฐ์ ให้เช่า ในราคาที่ประหยัด แต่คงความสวยงาม และปราณีต พร้อมบรรจุ หมาก,พลูสด และอื่นๆ เพื่อคงความถูกต้อง ตามประเพณีปฏิบัติ ที่ได้สืบทอดกันมา


Package 1-1

ชุด 5 พาน ราคา 4,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

Package 1-2

ชุด 9 พาน ราคา 8,000 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2 พาน)

8-9. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)

Package 1-3

ชุด 15 พาน ราคา 10,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2พาน)

8-9. พานขนมจันอับ (2พาน)

10-11. พานขนมเปี๊ยะ (2พาน)

12-13. พานผลไม้ (ส้มโอ 2 พาน)

14-15. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)

...

พานขันหมากเอก


...

พานสินสอด


...

พานแหวนหมั้น


...

พานธูปเทียนแพ


...

พานเชิญขันหมาก

(ฝ่ายเจ้าสาว)


...

พานขนมมงคล 9 อย่าง


...

ชุดขันหมาก


...

ชุดขันหมาก


...

ชุดขันหมาก


...

ชุดขันหมาก


...

พานขันหมากเอก


...

ลิ๊ก ดูรูปพานขันหมากเพิ่

Package 2

พานขันหมาก แบบกลีบพลับพลึง

เป็นการนำกาบของต้นพลับพลึง มาฉีดพ่นสีเพื่อให้ได้สีตามต้องการ แล้วจึงนำมาเย็บแบบต่อไป พานชนิดนี้สามารถเก็บรักษาได้ง่าย แต่พานกลีบพลับพลึงจะมีสีสันฉูดฉาด จะไม่เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบ ความวิจิตรสวยงาม เนื่องจากกาบจะมีขนาดใหญ่ จึงทำให้รายละเอียดความสวยงาม ค่อนข้างน้อย


Package 2-1

ชุด 5 พาน ราคา 6,000 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

Package 2-2

ชุด 9 พาน ราคา 8,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2 พาน)

8-9. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)

Package 2-3

ชุด 15 พาน ราคา 11,000 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2พาน)

8-9. พานขนมจันอับ (2พาน)

10-11. พานขนมเปี๊ยะ (2พาน)

12-13. พานผลไม้ (ส้มโอ-มะพร้าว-กล้วย 2 พาน)

14-15. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)

...

พานขันหมากเอก


...

พานแหวนหมั้น


...

พานสินสอด


...

พานเชิญขันหมาก

(ฝ่ายเจ้าสาว)


...

พานธูปเทียนแพ


...

พานขนมมงคล 9 อย่าง


...

พานขนมเปี๊ยะ


...

พานขนมจันอับ


...

พานผลไม้

(ส้มโอ-มะพร้าว-กล้วย)


...

ชุดขันหมาก


...

ต้นกล้วย - ต้นอ้อย


...

พานธูปเทียนแพ


...

ลิ๊ก ดูรูปพานขันหมากเพิ่

Package 3

พานขันหมาก แบบกลีบกล้วยไม้ ...

เป็นการนำกลีบกล้วยไม้ มาถักถ้อย ร้อยกรองมาลัย ซึ่งงานจะมีลักษณะ ที่ปราณีต สวยงาม เนื่องจากกลีบดอกมีขนาดเล็กกว่า กลีบพลับพลึง เก็บรักษาได้นาน กลีบกล้วยไม้จะมีราแพงกว่ากลีบชนิดอื่น แต่ก็แลกมาซึ่ง ความสวยงาม และปราณีตกว่า... ส่วนมากเจ้าบ่าวจะนิยม พานแบบกลีบกล้วยไม้ เนื่องจากพานขันหมาก ถือเป็นหน้าตาของฝ่ายเจ้าบ่าว จึงนิยมสั่งแบบที่สวยงามกว่า


Package 3-1

ชุด 5 พาน ราคา 8,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

Package 3-2

... ชุด 9 พาน ราคา 11,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2 พาน)

8-9. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)

Package 3-3

...ชุด 15 พาน ราคา 14,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2พาน)

8-9. พานขนมจันอับ (2พาน)

10-11. พานขนมเปี๊ยะ (2พาน)

12-13. พานผลไม้ (ส้มโอ-มะพร้าว-กล้วย 2 พาน)

14-15. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)

...

พานขันหมากเอก


...

พานสินสอด


...

พานแหวนหมั้น


...

พานธูปเทียนแพ


...

พานขนมมงคล 9 อย่าง


...

พานขนมเปี๊ยะ


...

พานขนมจันอับ


...

ต้นกล้วย - ต้นอ้อย


...

พานผลไม้

(ส้มโอ-มะพร้าว-กล้วย)


...

พานเชิญขันหมาก

(ฝ่ายเจ้าสาว)


...

ชุดพานขันหมาก

(สีขาวพานทอง)


...

ชุดพานขันหมาก

(สีเหลืองพานทอง)


...

ชุดขันหมาก

(สีชมพูพานเงิน)


...

ลิ๊ก ดูรูปพานขันหมากเพิ่

Package 4

พานขันหมาก แบบชาววัง

เป็นพานที่จัดเครื่องขันหมากอย่างสวยงาม ใส่ใจในรายละเอียดการจัดแต่ง ซึ่งร้อยกรอง และเย็บแบบจากกลีบกล้วยไม้ แต่จะมีความปราณีตละเอียดอ่อน และพิถีพิถันมากกว่าแบบอื่นๆ ต้องใช้ความใส่ใจในรายละเอียดของพาน มีการร้อยตาข่าย กรวยจีบคล้องมาลัย เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบความวิจิตรสวยงาม เพื่อใช้เป็นหน้าเป็นตา แก่เจ้าบ่าว คุณพ่อ คุณแม่ และญาติๆ ได้อย่างภูมิใจ


Package 4-1

ชุด 5 พาน ราคา 11,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

Package 4-2

ชุด 9 พาน ราคา 18,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2 พาน)

8-9. พานต้นกล้วย-ต้นอ้อย (2 พาน)

Package 4-3

ชุด 15 พาน ราคา 24,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2พาน)

8-9. พานขนมจันอับ (2พาน)

10-11. พานขนมเปี๊ยะ (2พาน)

12-13. พานผลไม้ (ส้มโอ-มะพร้าว-กล้วย 2 พาน)

14-15. พานต้นกล้วย-ต้นอ้อย (2 พาน)

...

พานขันหมากเอก


...

พานสินสอด


...

พานแหวนหมั้น


...

พานธูปเทียนแพ


...

พานเชิญขันหมาก

(ฝ่ายเจ้าสาว)


...

พานขนมมงคล 9 อย่าง


...

พานต้นกล้วย-ต้นอ้อย


...

ชุดพานขันหมาก


...

พานธูปเทียนแพ


...

พานแหวนหมั้น


...

พานแหวนหมั้น


...

ลิ๊ก ดูรูปพานขันหมากเพิ่

Package 5

พานขันหมาก แบบโมเดิร์น ...

พานขันหมากสไตล์โมเดิร์น สำหรับคู่บ่าวสาวยุค 4.0 การจัดพานด้วยการบรรจงปักดอกไม้ประดับสวยงาม ทำให้แลดูหรูหรา เพื่อเอาใจคู่บ่าวสาวที่ชอบความทันสมัยค่ะ


Package 5-1

ชุด 5 พาน ราคา 9,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

Package 5-2

ชุด 9 พาน ราคา 15,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2 พาน)

8-9. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)

Package 5-3

ชุด 15 พาน ราคา 21,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2พาน)

8-9. พานขนมจันอับ (2พาน)

10-11. พานขนมเปี๊ยะ (2พาน)

12-13. พานผลไม้ (ส้มโอ-มะพร้าว-กล้วย 2 พาน)

14-15. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)

...

พานขันหมากเอก


...

พานสินสอด


...

พานแหวนหมั้น


...

พานธูปเทียนแพ


...

พานสินสอด


...

พานขนมมงคล 9 อย่าง


...

พานเชิญขันหมาก

(ฝ่ายเจ้าสาว)


...

ต้นกล้วย - ต้นอ้อย


...

พานธูปเทียนแพ


...

พานแหวนหมั้น


...

พานแหวนหมั้น


...

พานสินสอด


...

ลิ๊ก ดูรูปพานขันหมากเพิ่

Package 6

พานขันหมาก สำหรับการแต่งงานแบบจีน

เป็นแพ็คเกจที่ ทางร้านได้จัดเตรียม ไว้สำหรับพิธีแต่งงานแบบจีน ซึ่งจะจัดเตรียม พานขันหมาก และสิ่งของหลักๆ ที่ฝ่ายเจ้าบ่าว และเจ้าสาวต้องเตรียม ไว้อย่างครบครัน


Package 6-1

ฝ่ายเจ้าบ่าว ราคา 9,500 บาท

1. พานสินสอด

2. พานแหวนหมั้น

3-4. พานขนมเปี๊ยะ (2 พาน)

5-8. พานขนมจันอับ (4 พาน พานละ 4 กิโลกรัม)

9-10. พานส้มเช้ง (2 พาน พานละ 24 ลูก) พร้อมติดอักษรซังฮี้ทุกลูก

Package 6-2

ฝ่ายเจ้าสาว ราคา 7,000 บาท

1. ตะเกียงแดง (พร้อมติดอักษรซังฮี้)

2. พัด

3. ชุดเอี๊ยมแดง (เอี๊ยมแดง + เมล็ดธัญพืช + ลำใยแห้ง + สำลีพันคู่ + เชือกแดง + แป้งฟู + เหรียญมังกร + ปิ่นปักผม)

4. เซพแดง (พร้อมติดอักษรซังฮี้)

5. พานส้มเช้ง (1 พาน พานละ 24 ลูก) พร้อมติดอักษรซังฮี้ทุกลูก

6. ต้นซุงเช่า ห่อน้ำตาลทรายแดง 1 คู่

7. กล้วยหอมเครือ 1 เครือ (พร้อมติดอักษรซังฮี้)

พานขันหมาก (ฝ่ายเจ้าบ่าว)


...

พานสินสอด


...

พานแหวนหมั้น


...

พานขนมเปี๊ยะ

(2 พาน พานละ 2 ลูก)


...

พานขนมจันอับ

(4 พาน พานละ 4 กิโลกรัม)


...

พานส้มเช้ง

(2 พาน พานละ 24 ลูก)


...

พาส้มเช้งห่อผ้าสีทอง


...

พานส้มเช้งห่อผ้าสีชมพู


...

ลิ๊ก ดูรูปพานขันหมากเพิ่


พานขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)


...

ตะเกียงLED แบบชาร์ตไฟฟ้า


...

พัดแบบลายฉลุ


...

ชุดเอี๊ยมแดง

(เอี๊ยมแดง+เมล็ดธัญพืช+ลำใยแห้ง+สำลีพันคู่+เชือกแดง+แป้งฟู+เหรียญมังกร+ปิ่นปักผม)


...

เซพแดง


...

พานส้มเช้ง

(1 พาน พานละ 24 ลูก)


...

ต้นซุงเช่าห่อน้ำตาลทรายแดง


...

กล้วยหอมเครือ

(ติดอักษรซังฮี้)


...

ลิ๊ก ดูรูปพานขันหมากเพิ่

Package 7

พาน และบริการแบบอื่นๆ

นอกจากพานขันหมาก ที่ทางร้านได้มีไว้บริการแล้ว เรายังมีบริการแบบอื่นๆ ให้ลูกค้าได้เลือกกันเช่น พานส่งตัว หรือตะกล้าส่งตัวเข้าหอ ,พานข้าวตอกดอกไม้ ,มาลัยบ่าวสาว ,มาลัยข้อพระกร ,สายกั้นประตู ,ผ้ารองสินสอด และอื่นๆอีกมากมายหลายรายการ


Package 7

พาน และบริการแบบอื่นๆ

1. พานส่งตัว พร้อมอุปกรณ์ส่งตัว (ไก่ แมว หินบดยา ฟักเขียว) ราคา 1,500 บาท

2. ตะกร้าส่งตัว พร้อมอุปกรณ์ส่งตัว (ไก่ แมว หินบดยา ฟักเขียว) ราคา 600 บาท

3. พานข้าวตอกดอกไม้ ราคา 1,000 บาท

4. ผ้าปูเรียงสินสอด (มีหลายแบบ หลายราคาให้เลือก)

5. สายกั้นประตู (มีหลายแบบ หลายราคาให้เลือก)

6. มาลัยบ่าวสาว (มีหลายแบบ หลายราคาให้เลือก)

7. พานสินสอด (มีหลายแบบ หลายราคาให้เลือก)

8. มาลัยพระกร (มีหลายแบบ หลายราคาให้เลือก)

9. ดอกไม้ติดหน้าอก (มีหลายแบบ หลายราคาให้เลือก)

10. ช่อบูเก้ (มีหลายแบบ หลายราคาให้เลือก)

11. มาลัยติดผมเจ้าสาว

12. อื่นๆ (ทางร้านสามารถจัดทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ)

...

ชุดพานส่งตัวเข้าหอ


...

ชุดตะกร้าส่งตัวเข้าหอ


...

สายกั้นประตู

(แบบที่ 1)


...

สายกั้นประตู

(แบบที่ 2)


...

สายกั้นประตู

(แบบที่ 3)


...

สายกั้นประตู

(แบบที่ 4)


...

สายกั้นประตู

(แบบที่ 5)


...

กระแตเกาะกิ่งแก้ว

ติดผมเจ้าสาว


...

มาลัยบ่าว-สาว


...

มาลัยบ่าว-สาว


...

มาลัยข้อพระกร


...

ช่อบูเก้


...

มาลัยติดผมเจ้าสาว


...

ช่อบูเก้


...

พานพุ่ม


...

พานธูปเทียนแพ

(แบบสั่งทำพิเศษ)


...

ช่อดอกไม้ติดหน้าอก


...

ลิ๊ก ดูรูปพานขันหมากเพิ่

Package 8

พานขันหมาก (ชุดพิเศษ) ...

พานขันหมากชาววังแบบโมเดิร์น

พานขันหมากชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อเอาใจคู่บ่าวสาวทีต้องการชุดพานขันหมาก ที่มีความปราณีตสวยงาม และยังมีความทันสมัยหรูหราที่เข้ากับยุคสมัย ซึ่งสีของกลีบดอกไม้จะเป็นสีของดอกกล้วยไม้จริงๆ ไม่ผ่านการย้อมสี ซึ่งจะให้สีที่เป็นธรรมชาติสวยงามอ่อนหวาน แบบธรรมชาติจริงๆ พร้อมกับตกแต่งบนพานแก้วใสๆเพื่อให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้น จึงทำให้พานขันหมากชุดนี้ทำออกมาได้อย่างปราณีตสวยงามอ่อนหวาน ที่จะทำให้คู่บ่าวสาวมีความประทับใจไม่รู้ลืม ซึ่งดอกไม้สีนี้จะมีปริมาณในตลาดค่อนข้างน้อย จึงต้องใช้เวลาในการสั่งจองบ้างในบางช่วงเวลา ท่านที่สนใจรบกวนสั่งจองล่วงหน้านิดนึงนะคะ


พานขันหมาก (ชุดพิเศษ)

ชุด 9 พาน ราคา 21,000 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2 พาน)

8-9. พานต้นกล้วย-ต้นอ้อย (2 พาน)

...

พานขันหมากเอก


...

พานสินสอด


...

พานเชิญขันหมาก

(ฝ่ายเจ้าสาว)


...

พานแหวนหมั้น


...

พานขนมมงคล 9 อย่าง


...

พานธูปเทียนแพ


...

พานต้นกล้วย-ต้นอ้อย


...

ชุดพานขันหมาก


...

ชุดพานขันหมาก


...

ชุดพานขันหมาก


...

ลิ๊ก ดูรูปพานขันหมากเพิ่ขบวนขันหมาก

ขบวนพานขันหมาก ยืนยังไง ดูตำแหน่งการจัดวางได้ตามรูปเลยค่ะ

...

...

www.facebook.com/ piteereetong/

เข้าไปกดถูกใจ เพื่อติดตามและชมภาพ บรรยากาศการจัดงานบางส่วนได้ในเฟสบุ๊คค่ะ


การสั่งจอง

การสั่งจองเพื่อล็อคคิว วันจัดงาน

# สำหรับลูกค้าที่สั่งจองแพ็คเกจพานขันหมาก และแพ็คเกจจัดงานที่โรงแรม มัดจำที่ 50%

# สำหรับลูกค้าที่สังจองแพ็คเกจจัดงานที่บ้าน หรือสถานที่ต่างๆ มัดจำที่ 10,000 บาท

# ขอสงวนสิทธิ์วันจัดงานสำหรับผู้ที่วางเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

# ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าขนส่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล แล้วแต่ระยะทางค่ะ

...สนใจสั่งจอง(Click)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นันทิวัน วิชัยกุล (พี่แป๊กกี้)

14/18 รามอินทรา40แยก33 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

... 089-922-9857 (เบอร์หลัก)

... 084-088-9957

... Line ID : pack.piteereetong (Click)


Copyright © MyPiteereetong. All rights reserved.