...

แพ็คเกจพานขันหมาก

ทางร้านได้จัดเตรียม พานขันหมากไว้ หลากหลายรูปแบบ ให้ลูกค้าได้เลือก ให้ตรงกับความต้องการ ความพึงพอใจ และงบประมาณของแต่ละท่านดังนี้...

แถมฟรี...

(สำหรับแพ็คเกจพานขันหมาก)

ผ้ารองสินสอด, ข้าวตอกดอกไม้ และใบเงิน ใบทอง ใบนาค สำหรับพิธีเรียงสินสอด


...

...

พานขันหมากแบบดอกไม้ผ้า(สำหรับเช่า มี 3 แบบ) ดังนี้

...

...

...

สำหรับคู่บ่าวสาวที่ต้องการ ประหยัดงบประมาณ ในการจัดงาน เรามีพานขันหมาก แบบดอกไม้ผ้าประดิษฐ์ ให้เช่า ในราคาที่ประหยัด แต่คงความสวยงาม และปราณีต พร้อมบรรจุ หมาก,พลูสด และอื่นๆ เพื่อคงความถูกต้อง ตามประเพณีปฏิบัติ ที่ได้สืบทอดกันมา...

พานขันหมากดอกไม้ผ้าแบบกลีบรังแตน(สำหรับเช่า) ...

Package 1A-1

ชุด 5 พาน (ราคา 3,000 บาท)

พิเศษ 2,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)


Package 1A-2

ชุด 9 พาน (ราคา 6,000 บาท)

พิเศษ 5,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2 พาน)

8-9. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)


Package 1A-3

ชุด 15 พาน (ราคา 8,000 บาท)

พิเศษ 7,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2พาน)

8-9. พานขนมจันอับ (2พาน)

10-11. พานขนมเปี๊ยะ (2พาน)

12-13. พานผลไม้ (ส้มโอ 2 พาน)

14-15. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)


...

พานขันหมากเอก

...

พานสินสอด

...

พานแหวนหมั้น

...

พานธูปเทียนแพ

...

ชุดขันหมาก

...

ชุดขันหมาก

...

พานขนมมงคล9อย่าง

...

ชุดขันหมาก

...

พานธูปเทียนแพ

...

พานธูปเทียนแพ

...

พานสินสอด

...

พานธูปเทียนแพ

...

พานขนมมงคล9อย่าง

...

ชุดขันหมาก

...

พานเชิญขันหมาก

(ฝ่ายเจ้าสาว)

...

...


...

พานขันหมากดอกไม้ผ้าแบบชาววัง(สำหรับเช่า) ...

Package 1B-1

ชุด 5 พาน (ราคา 5,000 บาท)

พิเศษ 4,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)


Package 1B-2

ชุด 9 พาน (ราคา 8,500 บาท)

พิเศษ 8,000 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2 พาน)

8-9. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)


Package 1B-3

ชุด 15 พาน (ราคา 11,000 บาท)

พิเศษ 10,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2พาน)

8-9. พานขนมจันอับ (2พาน)

10-11. พานขนมเปี๊ยะ (2พาน)

12-13. พานผลไม้ (ส้มโอ 2 พาน)

14-15. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)


...

พานขันหมากเอก

...

พานสินสอด

...

พานแหวนหมั้น

...

พานเชิญขันหมาก

(ฝ่ายเจ้าสาว)

...

พานเชิญขันหมาก

...

พานแหวนหมั้น

...

พานธูปเทียนแพ

...

พานสินสอด

...

พานขันหมากเอก

...

ชุดพานขันหมาก

...

พานธูปเทียนแพ

...

ชุดพานขันหมาก

...

ชุดพานขันหมาก

...

ชุดพานขันหมาก

...

...


...

พานขันหมากดอกไม้ผ้าแบบโมเดิร์น(สำหรับเช่า) ...

Package 1C-1

ชุด 5 พาน (ราคา 5,000 บาท)

พิเศษ 4,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)


Package 1C-2

ชุด 9 พาน (ราคา 8,500 บาท)

พิเศษ 8,000 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2 พาน)

8-9. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)


Package 1C-3

ชุด 15 พาน (ราคา 11,000 บาท)

พิเศษ 10,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2พาน)

8-9. พานขนมจันอับ (2พาน)

10-11. พานขนมเปี๊ยะ (2พาน)

12-13. พานผลไม้ (ส้มโอ 2 พาน)

14-15. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)


...

พานขันหมากเอก

...

พานสินสอด

...

พานแหวนหมั้น

...

พานธูปเทียนแพ

...

พานเชิญขันหมาก

(ฝ่ายเจ้าสาว)

...

พานขนมมงคล 9 อย่าง

...

ชุดขันหมาก

...

ชุดขันหมาก

...

ชุดขันหมาก

...

ชุดขันหมาก

...

พานขันหมากเอก

...

...


...

พานขันหมากแบบกลีบพลับพลึง(ใบตองดอกไม้สด)

เป็นการนำกาบของต้นพลับพลึง มาฉีดพ่นสีเพื่อให้ได้สีตามต้องการ แล้วจึงนำมาเย็บแบบต่อไป พานชนิดนี้สามารถเก็บรักษาได้ง่าย แต่พานกลีบพลับพลึงจะมีสีสันฉูดฉาด จะไม่เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบ ความวิจิตรสวยงาม เนื่องจากกาบจะมีขนาดใหญ่ จึงทำให้รายละเอียดความสวยงาม ค่อนข้างน้อย


Package 2-1

ชุด 5 พาน ราคา 6,000 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)


Package 2-2

ชุด 9 พาน ราคา 8,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2 พาน)

8-9. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)


Package 2-3

ชุด 15 พาน ราคา 11,000 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2พาน)

8-9. พานขนมจันอับ (2พาน)

10-11. พานขนมเปี๊ยะ (2พาน)

12-13. พานผลไม้ (ส้มโอ-มะพร้าว-กล้วย 2 พาน)

14-15. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)


...

พานขันหมากเอก

...

พานแหวนหมั้น

...

พานสินสอด

...

พานเชิญขันหมาก

(ฝ่ายเจ้าสาว)

...

พานธูปเทียนแพ

...

พานขนมมงคล 9 อย่าง

...

พานขนมเปี๊ยะ

...

พานขนมจันอับ

...

ชุดขันหมาก

...

พานผลไม้

(ส้มโอ-มะพร้าว-กล้วย)

...

ต้นกล้วย - ต้นอ้อย

...

...


...

พานขันหมากแบบกลีบกล้วยไม้(ใบตองดอกไม้สด) ...

เป็นการนำกลีบกล้วยไม้ มาถักถ้อย ร้อยกรองมาลัย ซึ่งงานจะมีลักษณะ ที่ปราณีต สวยงาม เนื่องจากกลีบดอกมีขนาดเล็กกว่า กลีบพลับพลึง เก็บรักษาได้นาน กลีบกล้วยไม้จะมีราแพงกว่ากลีบชนิดอื่น แต่ก็แลกมาซึ่ง ความสวยงาม และปราณีตกว่า... ส่วนมากเจ้าบ่าวจะนิยม พานแบบกลีบกล้วยไม้ เนื่องจากพานขันหมาก ถือเป็นหน้าตาของฝ่ายเจ้าบ่าว จึงนิยมสั่งแบบที่สวยงามกว่า


Package 3-1

ชุด 5 พาน ราคา 8,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)


Package 3-2

... ชุด 9 พาน ราคา 11,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2 พาน)

8-9. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)


Package 3-3

...ชุด 15 พาน ราคา 14,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2พาน)

8-9. พานขนมจันอับ (2พาน)

10-11. พานขนมเปี๊ยะ (2พาน)

12-13. พานผลไม้ (ส้มโอ-มะพร้าว-กล้วย 2 พาน)

14-15. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)


...

พานขันหมากเอก

...

พานสินสอด

...

พานแหวนหมั้น

...

พานธูปเทียนแพ

...

พานขนมมงคล 9 อย่าง

...

พานขนมเปี๊ยะ

...

พานขนมจันอับ

...

ต้นกล้วย - ต้นอ้อย

...

ชุดพานขันหมาก

...

ชุดขันหมาก

...

พานผลไม้

(ส้มโอ-มะพร้าว-กล้วย)

...

ชุดพานขันหมาก

...

พานเชิญขันหมาก

(ฝ่ายเจ้าสาว)

...

...


...

พานขันหมากแบบชาววัง(ใบตองดอกไม้สด)

เป็นพานที่จัดเครื่องขันหมากอย่างสวยงาม ใส่ใจในรายละเอียดการจัดแต่ง ซึ่งร้อยกรอง และเย็บแบบจากกลีบกล้วยไม้ แต่จะมีความปราณีตละเอียดอ่อน และพิถีพิถันมากกว่าแบบอื่นๆ ต้องใช้ความใส่ใจในรายละเอียดของพาน มีการร้อยตาข่าย กรวยจีบคล้องมาลัย เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบความวิจิตรสวยงาม เพื่อใช้เป็นหน้าเป็นตา แก่เจ้าบ่าว คุณพ่อ คุณแม่ และญาติๆ ได้อย่างภูมิใจ


Package 4-1

ชุด 5 พาน ราคา 12,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)


Package 4-2

ชุด 9 พาน ราคา 19,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2 พาน)

8-9. พานต้นกล้วย-ต้นอ้อย (2 พาน)


Package 4-3

ชุด 15 พาน ราคา 25,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2พาน)

8-9. พานขนมจันอับ (2พาน)

10-11. พานขนมเปี๊ยะ (2พาน)

12-13. พานผลไม้ (ส้มโอ-มะพร้าว-กล้วย 2 พาน)

14-15. พานต้นกล้วย-ต้นอ้อย (2 พาน)


...

พานขันหมากเอก

...

พานสินสอด

...

พานแหวนหมั้น

...

พานธูปเทียนแพ

...

พานเชิญขันหมาก

(ฝ่ายเจ้าสาว)

...

พานขนมมงคล 9 อย่าง

...

พานต้นกล้วย-ต้นอ้อย

...

ชุดพานขันหมาก

...

พานขนมมงคล 9 อย่าง

...

พานแหวนหมั้น

...

พานสินสอด

...

ชุดพานขันหมาก

...

พานธูปเทียนแพ

...

พานขนมมงคล 9 อย่าง

...

ชุดพานขันหมาก

...

พานเชิญขันหมาก

(ฝ่ายเจ้าสาว)

...

พานขนมมงคล 9 อย่าง


...

ลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่

...

...


...

พานขันหมากแบบโมเดิร์น (ดอกไม้สด) ...

พานขันหมากสไตล์โมเดิร์น สำหรับคู่บ่าวสาวยุค 4.0 การจัดพานด้วยการบรรจงปักดอกไม้ประดับสวยงาม ทำให้แลดูหรูหรา เพื่อเอาใจคู่บ่าวสาวที่ชอบความทันสมัยค่ะ


Package 5-1

ชุด 5 พาน ราคา 9,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)


Package 5-2

ชุด 9 พาน ราคา 15,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2 พาน)

8-9. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)


Package 5-3

ชุด 15 พาน ราคา 21,500 บาท

1. พานขันหมากเอก

2. พานสินสอด

3. พานแหวนหมั้น

4. พานธูปเทียนแพ

5. พานเชิญขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

6-7. พานขนมมงคล 9 อย่าง (2พาน)

8-9. พานขนมจันอับ (2พาน)

10-11. พานขนมเปี๊ยะ (2พาน)

12-13. พานผลไม้ (ส้มโอ-กล้วย 2 พาน)

14-15. ต้นกล้วย-ต้นอ้อย (อย่างละ 2 ต้น)


...

พานขันหมากเอก

...

พานสินสอด

...

พานแหวนหมั้น

...

พานธูปเทียนแพ

...

พานสินสอด

...

พานขนมมงคล 9 อย่าง

...

พานขนมมงคล 9 อย่าง

...

พานเชิญขันหมาก

(ฝ่ายเจ้าสาว)

...

ต้นกล้วย - ต้นอ้อย

...

พานธูปเทียนแพ

...

พานแหวนหมั้น

...

พานแหวนหมั้น

...

พานสินสอด

...

...


...

พานขันหมากสำหรับการแต่งงานแบบ (พิธีจีน)

เป็นแพ็คเกจที่ ทางร้านได้จัดเตรียม ไว้สำหรับพิธีแต่งงานแบบจีน ซึ่งจะจัดเตรียม พานขันหมาก และสิ่งของหลักๆ ที่ฝ่ายเจ้าบ่าว และเจ้าสาวต้องเตรียม ไว้อย่างครบครัน


Package 6-1

ฝ่ายเจ้าบ่าว ราคา 9,500 บาท

1. พานสินสอด

2. พานแหวนหมั้น

3-4. พานขนมเปี๊ยะ (2 พาน)

5-8. พานขนมจันอับ (4 พาน พานละ 4 กิโลกรัม)

9-10. พานส้มเช้ง (2 พาน พานละ 24 ลูก) พร้อมติดอักษรซังฮี้ทุกลูก


Package 6-2

ฝ่ายเจ้าสาว ราคา 7,000 บาท

1. ตะเกียงแดง (พร้อมติดอักษรซังฮี้)

2. พัด

3. ชุดเอี๊ยมแดง (เอี๊ยมแดง + เมล็ดธัญพืช + ลำใยแห้ง + สำลีพันคู่ + เชือกแดง + แป้งฟู + เหรียญมังกร + ปิ่นปักผม)

4. เซพแดง (พร้อมติดอักษรซังฮี้)

5. พานส้มเช้ง (1 พาน พานละ 24 ลูก) พร้อมติดอักษรซังฮี้ทุกลูก

6. ต้นซุงเช่า ห่อน้ำตาลทรายแดง 1 คู่

7. กล้วยหอมเครือ 1 เครือ (พร้อมติดอักษรซังฮี้)พานขันหมาก (ฝ่ายเจ้าบ่าว)

...

พานสินสอด

...

พานแหวนหมั้น

...

พานขนมเปี๊ยะ

(2 พาน พานละ 2 ลูก)

...

พานขนมจันอับ

(4 พาน พานละ 4 กิโลกรัม)

...

พานส้มเช้ง

(2 พาน พานละ 24 ลูก)

...

พาส้มเช้งห่อผ้าสีทอง

...

พานส้มเช้งห่อผ้าสีชมพู


พานขันหมาก (ฝ่ายเจ้าสาว)

...

ตะเกียงLED แบบชาร์ตไฟฟ้า

...

พัดแบบลายฉลุ

...

ชุดเอี๊ยมแดง

(เอี๊ยมแดง+เมล็ดธัญพืช+ลำใยแห้ง+สำลีพันคู่+เชือกแดง+แป้งฟู+เหรียญมังกร+ปิ่นปักผม)

...

เซพแดง

...

พานส้มเช้ง

(1 พาน พานละ 24 ลูก)

...

ต้นซุงเช่าห่อน้ำตาลทรายแดง

...

กล้วยหอมเครือ

(ติดอักษรซังฮี้)

...

...


...

พานและบริการอื่นๆ

นอกจากพานขันหมาก ที่ทางร้านได้มีไว้บริการแล้ว เรายังมีบริการแบบอื่นๆ ให้ลูกค้าได้เลือกกันเช่น พานส่งตัว หรือตะกล้าส่งตัวเข้าหอ ,พานข้าวตอกดอกไม้ ,มาลัยบ่าวสาว ,มาลัยข้อพระกร ,สายกั้นประตู ,ผ้ารองสินสอด และอื่นๆอีกมากมายหลายรายการ


Package 7

พานและบริการอื่นๆ

1. พานส่งตัว พร้อมอุปกรณ์ส่งตัว (ไก่ แมว หินบดยา ฟักเขียว) ราคา 1,500 บาท

2. ตะกร้าส่งตัว พร้อมอุปกรณ์ส่งตัว (ไก่ แมว หินบดยา ฟักเขียว) ราคา 600 บาท

3. พานข้าวตอกดอกไม้ ราคา 1,000 บาท

4. ผ้าปูเรียงสินสอด (มีหลายแบบ หลายราคาให้เลือก)

5. สายกั้นประตู (มีหลายแบบ หลายราคาให้เลือก)

6. มาลัยบ่าวสาว (มีหลายแบบ หลายราคาให้เลือก)

7. พานสินสอด (มีหลายแบบ หลายราคาให้เลือก)

8. มาลัยพระกร (มีหลายแบบ หลายราคาให้เลือก)

9. ดอกไม้ติดหน้าอก (มีหลายแบบ หลายราคาให้เลือก)

10. ช่อบูเก้ (มีหลายแบบ หลายราคาให้เลือก)

11. มาลัยติดผมเจ้าสาว

12. อื่นๆ (ทางร้านสามารถจัดทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ)


...

ชุดพานส่งตัวเข้าหอ

...

ชุดตะกร้าส่งตัวเข้าหอ

...

สายกั้นประตู

(แบบที่ 1)

...

สายกั้นประตู

(แบบที่ 2)

...

สายกั้นประตู

(แบบที่ 3)

...

สายกั้นประตู

(แบบที่ 4)

...

สายกั้นประตู

(แบบที่ 5)

...

กระแตเกาะกิ่งแก้ว

ติดผมเจ้าสาว

...

มาลัยบ่าว-สาว

...

มาลัยบ่าว-สาว

...

มาลัยข้อพระกร

...

ช่อบูเก้

...

มาลัยติดผมเจ้าสาว

...

ช่อบูเก้

...

พานพุ่ม

...

พานธูปเทียนแพ

(แบบสั่งทำพิเศษ)

...

ช่อดอกไม้ติดหน้าอก

...

ชุดพานส่งตัวเข้าหอ


...

ลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่

...

...


การตั้ง ขบวนขันหมาก

ขบวนพานขันหมาก ยืนยังไง ดูตำแหน่งการจัดวางได้ตามรูปเลยค่ะ

...


พิธีไทย

ขั้นตอนและพิธีการการจัดงานแบบ พิธีไทย

สำหรับคู่บ่าวสาวที่ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดขั้นตอนพิธีปฏิบัติต่างๆ เราได้รวบรวมรายละเอียดไว้ทุกขั้นตอนไห้ได้ศึกษาทำความเข้าใจ สามารถเข้าไปอ่านดูได้นะคะ ถ้ายังสงสัยหรือยังไม่เข้าใจประการใด สามารถโทรมาคุยปรึกษากับพี่แป๊กกี้ได้เลยค่ะ

รายละเอียดพิธีการแต่งงานแบบไทย »พิธีจีน

ขั้นตอนและพิธีการการจัดงานแบบ พิธีจีน

สำหรับคู่บ่าวสาวที่ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดขั้นตอนพิธีปฏิบัติต่างๆ เราได้รวบรวมรายละเอียดไว้ทุกขั้นตอนไห้ได้ศึกษาทำความเข้าใจ สามารถเข้าไปอ่านดูได้นะคะ ถ้ายังสงสัยหรือยังไม่เข้าใจประการใด สามารถโทรมาคุยปรึกษากับพี่แป๊กกี้ได้เลยค่ะ

รายละเอียดพิธีการแต่งงานแบบจีน »


...

www.facebook.com/ piteereetong/

เข้าไปกดถูกใจ เพื่อติดตามและชมภาพ บรรยากาศการจัดงานบางส่วนได้ในเฟสบุ๊คค่ะการสั่งจอง

การสั่งจองเพื่อล็อคคิว วันจัดงาน

# สำหรับลูกค้าที่สั่งจองแพ็คเกจพานขันหมาก และแพ็คเกจจัดงานที่โรงแรม มัดจำที่ 50%

# สำหรับลูกค้าที่สังจองแพ็คเกจจัดงานที่บ้าน หรือสถานที่ต่างๆ มัดจำที่ 10,000 บาท

# ขอสงวนสิทธิ์วันจัดงานสำหรับผู้ที่วางเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

# ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าขนส่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล แล้วแต่ระยะทางค่ะ

...สนใจสั่งจอง(Click)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นันทิวัน วิชัยกุล (พี่แป๊กกี้)

14/18 รามอินทรา40แยก33 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

... 089-922-9857


... Line ID : ptrt

(Click)